Gebruik feedback formulier

Deze enquête duurt normaal minder dan vijf minuten.

Over uw Odoo gebruik

Gebruikt u Odoo iedere dag? *

Welke modules gebruik/test u? *


Ergonomie en gebruiksgemak

Deze vragen hebben betrekking op de gebuikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van Odoo. Probeer uw eerste ervaringen met Odoo te herinneren en uw moeilijheden te beschrijven.

Wat denkt u over de documentatie beschikbaar op doc.odoo.com? *

Helemaal niet mee eensNiet akkoordAkkoordHelemaal mee eens
Het is up-to-date
Het helpt in het begin
Ik gebruik de contextuele hulp in Odoo
Het is compleet
Het is duidelijk

Wat is uw mening over de proces weergaven van Odoo, beschikbaar in de webclient? *

Helemaal niet mee eensNiet akkoordAkkoordHelemaal mee eens
Ze helpen nieuwe gebruikers Odoo te begrijpen
Ze zijn netjes en correct
Ze zijn handig op dagelijkse basis
Een proces wordt gedefinieerd voor alle bedrijfsstromen
Het is gemakkelijk om het proces te vinden dat u nodig hebt

Heeft u voorstellen over hoe we de weergave van het proces kunnen verbeteren?

Wat denk u van de structuur van de menu's? *

Wat denk u van de gebruikersgroepen? *

Helemaal niet mee eensNiet akkoordAkkoordHelemaal mee eens
De veiligheidsregels gedefinieerd voor deze groep zijn zinvol
Deze veiligheidsregels zijn standaard en kunnen, in de meeste gevallen, zonder aanpassing direct worden gebruikt
De 'Gebruiksvriendelijkheid/Uitgebreide weergave' groep helpt bij het dagelijkse gebruik
De 'Gebruiksvriendlijkheid/Uitgebreide weergave' verbergt alleen optionele velden
De groepen ingesteld op de menu items zijn relevant

Wat denk u van de structuur van de menu's? *

Wat denkt u van de configuratiewizard? *

Helemaal niet mee eensNiet akkoordAkkoordHelemaal mee eens
Omschrijvingen en help tooltips zijn duidelijk genoeg
Configuratiewizard bestaat voor elke belangrijke instelling
Extra voorgestelde modules zijn relevant
De configuratiewizard uitvoeren is een goede manier om tijd te besparen

Community en medewerkers

Hoe draagt u bij of bent u van plan om bij te dragen aan Odoo? *

Heeft u een voorstel om mensen te helpen met bijdragen?

Heeft u een voorstel om nieuwe bijdrages aan te trekken?


Vraag voor ontwikkelaars

Sla deze pagina over indien u niet bijdraagt of ontwikkelt in Odoo.

Waar ontwikkel je je nieuwe functies?